- Inspanningsverplichting


INSPANNINGSVERPLICHTING & ONDERZOEKSKOSTEN


Wanneer worden er GEEN onderzoekskosten in rekening gebracht?
  • Voor een reparatie worden reparatiekosten berekend conform de tarieven op deze website indien de reparatie kan worden uitgevoerd.
  • Deze reparatietarieven zijn standaard en hier komen behalve onze eventuele retourzendkosten verder GEEN bijkomende kosten meer bij.


Wanneer worden de onderzoekskosten WEL in rekening gebracht?
  • Indien u een reparatieopdracht via de post naar ons verzendt waarvan u wilt weten of reparatie mogelijk is en wat de te verwachten kosten zijn en u laat deze reparatie vervolgens niet uitvoeren, dan wordt er voor een NL aanvraag € 7.75 onderzoekskosten vermeerderd met onze retourzendkosten € 7.25 incl. btw. in rekening gebracht. (totaal € 15.=)
  • Deze kosten worden ook in rekening gebracht indien bijv. een reparatieopdracht reeds in het vooruit is voldaan en de reparatie achteraf toch niet mogelijk blijkt, het door u vooruitbetaalde bedrag wordt aan u teruggeboekt minus de onderzoekskosten.


Hoe zijn de onderzoekskosten opgebouwd?
Onderzoekskosten bestaan uit onze retourzendkosten pakketpost, onderzoekskosten en administratiekosten
Buitenlandse inzendingen betalen eveneeens onderzoekskosten € 7.75 vermeerderd met het voor het land van bestemming geldende retourzendtarief pakketpost. (variabel afhankelijk van bestemmingsland)