RETOURNEREN


Wettelijk heeft u een herroepingsrecht: binnen de zichttermijn van 14 dagen mag u bestelde artikelen retourneren.
Deze termijn gaat in op het moment dat alle artikelen uit de bestelling geleverd zijn.
Uitgevoerde reparaties aan brillen, sieraden of andere artikelen welke speciaal op uw verzoek reeds door ons zijn bewerkt vallen buiten het herroepingsrecht.
Klik HIER om het herroepings-formulier te downloaden, daarna printen, invullen en aan ons opsturen via de post, of inscannen en e-mailen.

Ik kan mijn artikel dus retourneren?
Ja, u kunt artikelen tegen bepaalde voorwaarden retourneren.
  • Het artikel en de verpakking moeten onbeschadigd zijn.
  • Het artikel moet ongebruikt zijn.
  • Retourzendingen dienen binnen de afkoelingsperiode van 14 dagen aan ons te worden geretourneerd.

Wat zijn de voorwaarden om mijn artikel te retourneren?
 • U het artikel retourneert binnen de zichttermijn van 14 dagen. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van uw bestelling,
 • Het artikel in de originele staat en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking is. De seal van een artikel mag bijvoorbeeld niet verbroken zijn,
 • Indien er sprake was van gratis (bonus) artikelen bij uw bestelling dienen ook deze gelijktijdig mee te worden geretourneerd,
 • U de uitdraai van de electronische factuur of de papieren factuur en/of het volledig ingevulde retourformulier meestuurt in de verpakking,
 • Alleen retouren welke zijn vergezeld van de gevraagde document(en) worden in behandeling genomen.
 • Ruilen van een artikel(en) mag slechts 1 keer per order.

Artikelen die u niet kunt retourneren;
  • Voor u bestelde en al dan niet op maat geslepen brillenglazen;
  • Artikelen die op verzoek van de klant zijn gemaakt, gerepareerd of aangepast.
  • Inslijpopdrachten

Kan ik een artikel retour sturen als deze niet aan de voorwaarden voldoet?
  • U kunt een artikel niet terugsturen voor retourbetaling als deze niet aan de gestelde voorwaarden voldoet, of indien het een artikel betreft welke in het lijstje staan van artikelen welke u niet kunt retourneren.
  • Houdt u er rekening mee dat de betalingsverplichting van de bestelling/ order blijft bestaan.

Retourneren en terugbetaling
De ondernemer (Brilreparaties Nederland) vergoedt alle betalingen van de consument (opdrachtgever), inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.
De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Door de consument betaalde Portokosten gemaakt voor retourzendingen zijn voor kosten van consument.

Wat is het retour adres?
Brilreparaties Nederland,
T.a.v. afd. Retouren
Hoofdstraat 261 /pand 3
9828 PC Oostwold

Hoe kom ik aan een retourformulier?
Ons algemeen retourformulier kunt u downloaden
Hoe kom ik aan een extra uitdraai van een factuur van mijn bestelling?
Gelijktijdig met uw bestelling/ order heeft u van ons per E-Mail een electronische factuur ontvangen.
Door deze alsnog te printen heeft u een uitdraai van de factuur.